IKC de Slotschool

De Slotschool is een integraal kindcentrum in Sint Annaparochie. Bijna 170 kinderen krijgen hier opvang en onderwijs. Naast een basisschool hebben we ook een peutergroep voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Voor de kleintjes is dit een prima voorbereiding op de basisschool.
Voor en na schooltijd hebben we opvang voor ouders die wegens werk of studie even een goede overbrugging nodig hebben voor hun kinderen.
Als team zetten we ons in voor een veilige omgeving waar kinderen optimaal kunnen leren en waar ze met plezier naartoe gaan.

Je mag er zijn

De Slotschool is een Christelijk IKC. Dat merk je aan de bijbelverhalen die we vertellen, de liedjes die we zingen, het gebed en de feesten die we vieren. Onze christelijke waarden en normen zijn ook de fundatie van ons leef- en werkklimaat: een prettig IKC waar iedereen zich veilig en geborgen voelt. 
Dat kinderen met een andere achtergrond welkom zijn is voor ons vanzelfsprekend. 

Aandacht voor iedereen

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Om ieder kind tot zijn recht te laten komen, houden we rekening met de individuele verschillen.
Onze leerkrachten bieden leerlingen inspirerend onderwijs op maat en geven leerlingen de begeleiding die ze nodig hebben. Daarbij ondersteunen de intern begeleider en het kwaliteitsteam onze leerkrachten.

Samen met ouders

Wanneer ouders en school samenwerken, ontwikkelen kinderen zich optimaal. Wij houden u daarom graag op de hoogte via ons ouderportaal, tweemaal per jaar een rapport en drie keer per jaar een 10-minutengesprek. Zo informeren we elkaar over de ontwikkeling van uw kind. De deuren van de directeur en de intern begeleider staan altijd voor u open.

Samen één ikc

Op de Slotschool vormen we één team, de leerkrachten van de basisschool, de pedagogisch medewerkers van peutergroep en de pedagogisch medewerkers van de voorschoolse en buitenschoolse opvang.
We maken gebruik van elkaars kwaliteiten. We creëren een leeromgeving waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Als team genieten we iedere dag van de stappen die we kinderen zien maken.

Kindcentrum van Sint Annaparochie

IKC de Slotschool ligt in een levendige wijk van ons dorp. Vlakbij ons kindcentrum zijn ook het zwembad, sporthal De Bildtse Slag en de Campus Middelsee van CSG Ulbe van Houten.

Dit zijn wij!

Bekijk hier het filmpje dat onze leerlingen over de ontwikkelingen op de scholen van onze koepel.

Onderdeel van CBO Noardwest Fryslân

CBO Noardwest Fryslân biedt kinderopvang en basisonderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
In de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden hebben we 16 vestigingen voor basisonderwijs en diverse vormen en combinaties van kinderopvang.
Onze wortels liggen in het christelijk basisonderwijs. Nu hebben we een open toelatingsbeleid waarbij we respectvol omgaan met anders- en niet-gelovigen.
De keuzes die we maken en de manier waarop we werken, komen voort uit onze kernwaarden: vertrouwen, bezieling en groei.

Contact

Wilt u meer informatie over ons kindcentrum IKC de Slotschool, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, telefoon of via ons contactformulier.

 

IKC de Slotschool
Burgemeester Hesselinkstraat 2
9076 EC St. Annaparochie

0518 - 402144
deslotschool@cbo-nwf.nl
Directeur: Margriet Visser

 

Banknummer: NL26 RABO 0395 4945 83