Uitgelicht: (kleintje) Slotnijs

Voorjaarsvakantie

Volgende week zijn we een heerlijk weekje vrij. Hopelijk is het goed weer en kunnen de kinderen genieten van hun vrije tijd. Op maandag 25 februari worden de leerlingen weer terugverwacht. Fijne vakantie allemaal.

 

Ziekenboeg

  • Juf Anneke van der Vegt: Het herstel vordert langzaam, juf Anneke komt twee keer per week op school om ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

 

  • Juf Verona van Santen: Ook juf Verona is op de weg terug. Ze komt op twee momenten per week. Een deel van de tijd staat ze voor groep 3, de overige tijd wordt besteed aan ondersteunende activiteiten.

 

  • Juf Pytsje Ferwerda: In overleg met het bestuur van CBO Noardwest Fryslân heeft juf Pytsje besloten om op een andere school van de vereniging haar reïntegratie voort te zetten.

 

  • Juf Ellen Timmerman: Juf Ellen is tijdens de gladheid hard ten val gekomen met als gevolg een ernstige kwetsuur aan haar arm. Zo het zich laat aan zien kan het herstel nog wel enige tijd vragen.

We wensen alle juffen veel beterschap en sterkte met het reïntegreren.

 

Zendingsgeld

De Victory4all actie was natuurlijk een groot succes. Nadat alle giften en donaties geteld waren bleef de teller uiteindelijk steken op €30.000. Onze school heeft op een grandioze manier meegedaan en een groot resultaat binnengebracht.

De animo om zendingsgeld mee te nemen is de voorbije jaren niet bijster groot. Als team hebben we besloten om vanaf de voorjaarsvakantie geen zendingsgeld meer in te zamelen. In plaats daarvan willen we een jaarlijkse actie houden voor een specifiek doel. De vereniging is van zins om tweejaarlijks een grote actie te houden. Daar sluiten we in dat jaar bij aan.

Kalender

31 januari
Extra vrije dag alle leerlingen
Overzicht Kalender

Schoolnieuws

Op en rond het spoor

Op maandag 11 februari kwamen er twee NS medewerkers in groep 8.Zij gaven een gastles over

Verenigingsnieuws

Verslag GMR vergadering

Bijgaand het verslag van de vergadering van 31 januari 20198, gehouden cbs Toermalijn te Berltsum.

Uit de media

Kinderen spijbelen voor hun klimaat

Gaan in België kinderen al weken de straat op om bij volwassenen aandacht te vragen voor