Juli
9 Musical/afscheid groep 8
Groep 8 tot 10 uur vrij!
11 Laatste schooldag met continurooster tot 14.15 uur
Groep 8 is vrij
12
15-7 tot 23-8
Alle leerlingen vrij
Zomervakantie