januari
13Cito-toetsweken
22Nationale voorleesdagen
31Leerlingen vrij - studiedag team
februari
7Rapport mee
1010 minuten gesprekken-verwijsgesprekken
14Continurooster 8:30 - 14:00 uur
17Voorjaarsvakantie
maart
april
mei
juni
juli