Mei
29-4 t/m 3-5 Meivakantie
8 Luizencontrole
Fotograaf groep 8
20 Kermisspelletjes
21 & 23 10 minuten gesprekken
29
30/31
Slotnijs
Hemelvaartweekend
Juni
3-14 Cito weken
10 Pinkstermaandag vrij
18 Schoolreisje groep 1 t/m 7
Groep 8 vrij
19
27
Leerlingen vrij
Rapport mee
Juli
2 & 4 Rapportenspreekuur
5 Slotnijs
9 Musical/afscheid groep 8
Groep 8 tot 10 uur vrij!
11 Laatste schooldag met continurooster tot 14.15 uur
Groep 8 is vrij
12
15-7 tot 23-8
Alle leerlingen vrij
Zomervakantie