Meldknop

Cbs de Slotschool werkt met het meldsysteem M5 groep.
Via de meldknop kunnen leerlingen, leerkrachten en ouders gebeurtenissen melden die niet in orde zijn.
De melder vult in wat er is gebeurd, waar het is gebeurd en wie er als pester en als slachtoffer bij betrokken waren.
Op deze manier kunnen wij zowel het gepeste kind als de pester hulp gaan bieden.

Meld Pesten