15 februari, (kleintje) Slotnijs

Voorjaarsvakantie

Volgende week zijn we een heerlijk weekje vrij. Hopelijk is het goed weer en kunnen de kinderen genieten van hun vrije tijd. Op maandag 25 februari worden de leerlingen weer terugverwacht. Fijne vakantie allemaal.

 

Ziekenboeg

  • Juf Anneke van der Vegt: Het herstel vordert langzaam, juf Anneke komt twee keer per week op school om ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

 

  • Juf Verona van Santen: Ook juf Verona is op de weg terug. Ze komt op twee momenten per week. Een deel van de tijd staat ze voor groep 3, de overige tijd wordt besteed aan ondersteunende activiteiten.

 

  • Juf Pytsje Ferwerda: In overleg met het bestuur van CBO Noardwest Fryslân heeft juf Pytsje besloten om op een andere school van de vereniging haar reïntegratie voort te zetten.

 

  • Juf Ellen Timmerman: Juf Ellen is tijdens de gladheid hard ten val gekomen met als gevolg een ernstige kwetsuur aan haar arm. Zo het zich laat aan zien kan het herstel nog wel enige tijd vragen.

We wensen alle juffen veel beterschap en sterkte met het reïntegreren.

 

Zendingsgeld

De Victory4all actie was natuurlijk een groot succes. Nadat alle giften en donaties geteld waren bleef de teller uiteindelijk steken op €30.000. Onze school heeft op een grandioze manier meegedaan en een groot resultaat binnengebracht.

De animo om zendingsgeld mee te nemen is de voorbije jaren niet bijster groot. Als team hebben we besloten om vanaf de voorjaarsvakantie geen zendingsgeld meer in te zamelen. In plaats daarvan willen we een jaarlijkse actie houden voor een specifiek doel. De vereniging is van zins om tweejaarlijks een grote actie te houden. Daar sluiten we in dat jaar bij aan.


14 februari, Op en rond het spoor

Groep 8 kreeg een gastles van twee conducteurs.

Op maandag 11 februari kwamen er twee NS medewerkers in groep 8.

Zij gaven een gastles over de gevaren op en rond het spoor. We hebben veel geleerd van deze twee machinisten. Onder andere dat een trein, bij een normale snelheid, een remweg heeft van 600 meter!

Aan het einde van deze gastles konden we concluderen dat het spoor niet gevaarlijk is. Maar dat je je wel aan de regels moet houden èn altijd moet blijven opletten.

Toen we het over het gevaar van de mobiele telefoon op en rond het spoor hadden kwamen de kinderen spontaan met allerlei ideeën en oplossingen. Wie weet zien we die nog eens terug.......


28 januari, groep 1 en 2 gaan werken over het restaurant

De komende weken gaan wij werken over het restaurant. In de gang is ons slotschool restaurant waar we heerlijk gaan koken en proeven.


23 januari, Basketbal toernooi

Basketbal toppers van de Slotschool!

Op woensdag 16 januari hebben 2 teams van de Slotschool meegedaan aan het basketbal toernooi in sporthal 'de Bildtse Slag'. 
Na een aantal spannende wedstrijden stond team 1 op een gedeelde eerste plaats met de Wizebeam van Minnertsga.
De wedstrijdleiding besloot om "basket" te gaan schieten, een soort penalty schieten. 
Hierin was de Wizebeam net iets beter, maar wat hebben onze teams het goed gedaan!
We kunnen terug kijken op een sportieve en leuke middag.