20 maart, Nieuwe Banners

Heeft u het al gezien?

Op het voorplein staan 2 vlaggenmasten met nieuwe banners.

 

 


15 maart, Kerk-School-Gezinsdienst

Op zondag 31 maart is onze Kerk-School-Gezinsdienst in de Bining van de Gideonkerk (Van Harenstraat 67) in Sint Annaparochie.

 

Deze dienst zal in het teken staan van "vergeten & vergeven". 

Naast een mooi verhaal en toneelspel zullen er ook liederen worden gezongen. Dit keer onder begeleiding van het jeugdorkest van Burdine & De Nije Bazún. 

 

De dienst begint om 9.30 uur.


Voor de kinderen tot 4 jaar is er kinderoppas aanwezig. 

 


8 maart, Groep 7 naar het museum

Sint Annaparochie is een belangrijke plek in de liefdesgeschiedenis van Rembrandt en Saskia. In Sint Annaparochie zijn Rembrandt en Saskia getrouwd. Daarom werd groep 7 uitgenodigd om de tentoonstelling ‘Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw’ te komen bekijken in het Fries Museum.

Sint Annaparochie is een belangrijke plek in de liefdesgeschiedenis van Rembrandt en Saskia. In Sint Annaparochie zijn Rembrandt en Saskia getrouwd. Daarom werd groep 7 uitgenodigd om de tentoonstelling ‘Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw’ te komen bekijken in het Fries Museum.

In de klas heeft groep 7 eerst zelf informatie gezocht over Rembrandt en Saskia. In groepjes zochten ze informatie op over Rembrandt, Saskia, hun kinderen, de connectie met Friesland, kunst in de Gouden Eeuw, arm & rijk in de Gouden Eeuw en De Nachtwacht. Met al die kennis op zak vertrokken we woensdagochtend richting het Fries Museum.

In het museum werd de klas in twee groepen verdeeld. De ene helft ging aan de slag in het atelier en de andere helft werd rondgeleid door het museum. In het atelier hebben we in een plastic plaatje een tekening gekrast. Daarna werd er inkt in de krassen gewreven. Het plaatje met de inkt werd op nat papier door een drukpers gedraaid. De tekening werd gedrukt op het papier, de resultaten zijn prachtig geworden! In het museum werden we rondgeleid door Henk, die ons van alles heeft verteld over Rembrandt en Saskia. We hebben kleine opdrachtjes gedaan in het museum waarbij we moesten toneelspelen, voorwerpen zoeken en vragen beantwoorden.

Het was een erg geslaagde ochtend!


6 maart, Koningsspelen / Meester Juffendag

12 april a.s. zijn de Koningsspelen in combinatie met de 'Meester/juffendag.

De groepen 1-4 gaan naar school van 08:30 - 11:45 uur

en de groepen 5-8 gaan naar school van 08:30 - 14:15 uur.

De kinderen worden door de juffen getrakteerd op iets lekkers en hoeven geen fruithap / lunch mee naar school

 

 


1 maart, Toppers van groep 8

Kan juf moeilijk ergens komen? Dan regelen wij toch vervoer voor juf........

Vanwege knieletsel loopt juf Geartsje met krukken. Het is dan natuurlijke wat lastiger om alles te doen en over het plein te lopen. Maar daar hadden 5 jongens uit groep 8 wel een oplossing voor........ze verzamelden hun zakgeld en gingen naar de kringloopwinkel.

Resultaat een mooie rolstoel, zodat juf rondgereden kon worden. 

Een ontzettend grote verrassing voor juf, bedankt toppers!!

Al moeten we hier wel even bijvertellen dat de kinderen uit groep 8 het zelf ook wel heel leuk vinden om er mee over het plein te rijden..........


15 februari, (kleintje) Slotnijs

Voorjaarsvakantie

Volgende week zijn we een heerlijk weekje vrij. Hopelijk is het goed weer en kunnen de kinderen genieten van hun vrije tijd. Op maandag 25 februari worden de leerlingen weer terugverwacht. Fijne vakantie allemaal.

 

Ziekenboeg

  • Juf Anneke van der Vegt: Het herstel vordert langzaam, juf Anneke komt twee keer per week op school om ondersteunende werkzaamheden te verrichten.

 

  • Juf Verona van Santen: Ook juf Verona is op de weg terug. Ze komt op twee momenten per week. Een deel van de tijd staat ze voor groep 3, de overige tijd wordt besteed aan ondersteunende activiteiten.

 

  • Juf Pytsje Ferwerda: In overleg met het bestuur van CBO Noardwest Fryslân heeft juf Pytsje besloten om op een andere school van de vereniging haar reïntegratie voort te zetten.

 

  • Juf Ellen Timmerman: Juf Ellen is tijdens de gladheid hard ten val gekomen met als gevolg een ernstige kwetsuur aan haar arm. Zo het zich laat aan zien kan het herstel nog wel enige tijd vragen.

We wensen alle juffen veel beterschap en sterkte met het reïntegreren.

 

Zendingsgeld

De Victory4all actie was natuurlijk een groot succes. Nadat alle giften en donaties geteld waren bleef de teller uiteindelijk steken op €30.000. Onze school heeft op een grandioze manier meegedaan en een groot resultaat binnengebracht.

De animo om zendingsgeld mee te nemen is de voorbije jaren niet bijster groot. Als team hebben we besloten om vanaf de voorjaarsvakantie geen zendingsgeld meer in te zamelen. In plaats daarvan willen we een jaarlijkse actie houden voor een specifiek doel. De vereniging is van zins om tweejaarlijks een grote actie te houden. Daar sluiten we in dat jaar bij aan.


14 februari, Op en rond het spoor

Groep 8 kreeg een gastles van twee conducteurs.

Op maandag 11 februari kwamen er twee NS medewerkers in groep 8.

Zij gaven een gastles over de gevaren op en rond het spoor. We hebben veel geleerd van deze twee machinisten. Onder andere dat een trein, bij een normale snelheid, een remweg heeft van 600 meter!

Aan het einde van deze gastles konden we concluderen dat het spoor niet gevaarlijk is. Maar dat je je wel aan de regels moet houden èn altijd moet blijven opletten.

Toen we het over het gevaar van de mobiele telefoon op en rond het spoor hadden kwamen de kinderen spontaan met allerlei ideeën en oplossingen. Wie weet zien we die nog eens terug.......