Een fijne plek om te leren

Wanneer u een peutergroep of basisschool zoekt is het belangrijk een plek te kiezen die past bij u en uw kind. We hopen dat u via deze website een goed beeld krijgt van ons IKC en dat u uw kind aan ons toevertrouwt.

U bent ook van harte welkom voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door ons gebouw. Neem daarvoor contact met ons op via 0518-402144 of het formulier onderaan deze pagina.

Onze peuteropvang

Op ons IKC is ook een peutergroep voor meisjes en jongens van 2 tot 4 jaar oud. Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân verzorgt hier iedere dag opvang van 8.25 tot 12.30 uur. Wilt u meer informatie over onze peutergroep? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van ons IKC via 0518-402144 of het formulier onderaan deze pagina.

Onze VVE

Voor kinderen met een risico op achterstanden bieden wij voor- en vroegschoolse educatie aan. Zo geven wij extra aandacht aan hun ontwikkeling. Met deze vorm van educatie kunnen ze goed voorbereid starten op de basisschool.

Uw peuter kan twee dagdelen per week voorschoolse educatie volgen op ons IKC. In overleg kan dit aantal dagdelen uitgebreid worden.

Onze basisschool

Een kind dat zijn vierde verjaardag heeft gevierd mag naar de basisschool. Een grote stap in hun jonge leven! Op de Slotschool heten we hen warm welkom.

Voorop staat bij ons dat ieder kind met plezier naar school gaat en de kans heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Voorschoolse opvang

Ouders die - voordat de basisschool begint - naar hun werk of studie moeten kunnen hun kinderen naar onze voorschoolse opvang brengen. Deze ochtendopvang opent de deuren om 07.00 uur. In onze opvang kunnen kinderen rustig hun dag beginnen.

Naschoolse opvang

Op ons IKC bieden we naschoolse opvang aan. Hier kunnen kinderen terecht vanaf het moment dat de school uit is, tot 18.00 uur. Op de naschoolse opvang bieden we kinderen - naast wat drinken en iets lekkers - een programma van activiteiten. Natuurlijk is er ook volop ruimte om zelf te spelen, lezen of knutselen.

Leerlab CBO-NWF

Voor hoogbegaafde kinderen op de basisscholen van CBO Noardwest Fryslân heeft onze stichting drie locaties waar de kinderen extra uitdaging krijgen in een Leerlab. Eén daarvan is op IKC de Slotschool in Sint Annaparochie.
Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die uitdagend voor hen zijn. Het Leerlab is op woensdagmorgen van 8.30-12.00 uur. 

Een Kanjerschool

Op de Slotschool leren we kinderen respectvol, plezierig en veilig met elkaar omgaan. We werken actief aan zelfvertrouwen en zelfbeheersing en hebben aandacht voor het verminderen van conflict- en meeloopgedrag. De leraren van onze school zijn gecertificeerd om de 'Kanjertraining' te geven. De methode vergroot de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen.

Bieb op school

Een belangrijk vak op school is lezen. Wie goed kan lezen, heeft bij bijna alle andere vakken een stapje voor. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en daardoor beter.

Om het leesplezier van onze leerlingen te bevorderen, hebben we op ons kindcentrum de 'Bieb op school'. Hier kunnen kinderen boeken uitzoeken en meenemen naar de klas. Elke dag beginnen alle kinderen met 15 minuten stil lezen uit hun bibliotheekboek.

Tevreden leerlingen en ouders?

Regelmatig onderzoeken we of onze leerlingen en de ouders tevreden zijn over de Slotschool. Met de resultaten uit dat onderzoek maken we plannen om ons IKC verder te verbeteren. De mate van tevredenheid wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Ouders gaven ons een 7,4. Volgens de leerlingen deden we het beter. Zij gaven ons een 8.

Ons team

Peutergroep - Lineke Kingma, Nella Wiersma en Petra Deelstra

Groep 1  - Alina Schaap en Inge Bollen

Groep 1a-2 - Jettie Rooswinkel en Alice Portier

Groep 3 -  Esther van Vliet en Silke Koopmans

Groep 4 - Froukje Jongsma en Nynke Landman

Groep 5/6 - Robby Efdé 

Groep 6/7 - Stephan van der Meer 

Groep 8 - Jeannette Wiersma en Verona van Santen

Onderwijsassistenten - Anja Haga 

Leerkrachtondersteuner -Lineke Kingma

Intern begeleider - Ellen Timmerman

Directeur  - Margriet Visser

Plaatsvervangend directeur- Lotte Faber

Administratie - Tineke Nicolay

Aanmelden ikc de Slotschool

Wanneer u een IKC zoekt voor uw kind of kinderen dan nodigen we u graag uit zelf met ons kennis te komen maken. We vinden het leuk dat u ons over uw kind(eren) vertelt en laten u graag ons kindcentrum zien met peuteropvang, basisschool en voor- en naschoolse opvang.

Wilt u ook met ons kennismaken? Bel ons dan voor een afspraak of maak gebruik van onderstaand aanmeldformulier. In dat laatste geval nemen wij contact op met u voor een intakegesprek.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>