Een fijne plek om te leren

Wanneer u een peutergroep of basisschool zoekt is het belangrijk een plek te kiezen die past bij u en uw kind. We hopen dat u via deze website een goed beeld krijgt van ons IKC en dat u uw kind aan ons toevertrouwt. U bent ook van harte welkom voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door ons gebouw. Neem daarvoor contact met ons op via 0518-402144 of het formulier onderaan deze pagina.

Onze peuteropvang

Sinds 1 januari 2020 bieden we op ons IKC ook een peutergroep. Stichting Kinderopvang Noardwest Fryslân verzorgt hier iedere dag opvang van 8.25 tot 12.30 uur. Wilt u meer informatie over onze peutergroep? Dan kunt u contact opnemen met de directeur van ons IKC via 0518-402144 of het formulier onderaan deze pagina.

Onze VVE

Voor kinderen met een risico op achterstanden bieden wij voor- en vroegschoolse educatie aan, met extra aandacht aan hun ontwikkeling. Zo kunnen ze goed voorbereid starten op de basisschool. Uw peuter kan twee dagdelen per week voorschoolse educatie volgen op ons IKC. In overleg kan dit aantal dagdelen uitgebreid worden.

Onze basisschool

Een kind dat zijn vierde verjaardag heeft gevierd mag naar de basisschool. Een grote stap in hun jonge leven! Op de Slotschool heten we hen warm welkom. Voorop staat bij ons dat ieder kind met plezier naar school gaat en de kans heeft om te leren en zich te ontwikkelen.

Naschoolse opvang

Het streven is dat we na de herfstvakantie op ons IKC starten met de naschoolse opvang. Hier kunnen kinderen terecht vanaf het moment dat de school uit is, tot 18.00 uur. Op de naschoolse opvang bieden we kinderen - naast wat drinken en iets lekkers - een programma van activiteiten. Natuurlijk is er ook volop ruimte om zelf te spelen, lezen of knutselen.

Plusklas CBO-NWF

Voor (hoog) begaafde kinderen op de basisscholen van CBO Noardwest Fryslân heeft onze stichting drie Plusklassen. Eén daarvan is bij ons op IKC de Slotschool. Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die uitdagend voor hen zijn. De Plusklas is op dinsdag- en op woensdagmorgen van 8.30-12.00 uur.

Een Kanjerschool

Op de Slotschool leren we kinderen respectvol, plezierig en veilig met elkaar omgaan. We werken actief aan zelfvertrouwen en zelfbeheersing en hebben aandacht voor het verminderen van conflict- en meeloopgedrag. De leraren van onze school zijn gecertificeerd om de 'Kanjertraining' te geven. De methode vergroot de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van kinderen.

Bieb op school

Een belangrijk vak op school is lezen. Wie goed kan lezen, heeft bij bijna alle andere vakken een stapje voor. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en daardoor beter.

Om het leesplezier van onze leerlingen te bevorderen, hebben we de 'Bieb op school'. Hier kunnen kinderen boeken uitzoeken en meenemen naar de klas. Elke dag beginnen alle kinderen met 15 minuten stil lezen uit hun bibliotheekboek.

Tevreden leerlingen en ouders?

Regelmatig onderzoeken we of onze leerlingen en de ouders tevreden zijn over de Slotschool. Met de resultaten uit dat onderzoek maken we plannen om ons IKC verder te verbeteren. De mate van tevredenheid wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Ouders gaven ons een 7,4. Volgens de leerlingen deden we het beter. Zij gaven ons een 8.

Inspectierapporten

Hier vindt u het inspectierapport Kinderopvang.
- Inspectie Kinderopvang

Ons team

Peutergroep - Lineke Kingma en Boukje Elgersma

Groep 1  - Alina Schaap en Silke Koopmans

Groep 1a-2 - Jettie Rooswinkel en Alice Portier

Groep 3 - Sippie Tolsma en Alice Portier 

Groep 4 - Froukje Jongsma en Esther van Vliet

Groep 5 - Lotte Faber

Groep 6 - Jildou Rondaan en Silke Koopmans

Groep 7- Robby Efdé en Esther van Vliet

Groep 8 - Jeannette Wiersma en Verona van Santen

 

Onderwijsassistenten - Anja Haga en Herre Roukema

Leerkrachtondersteuner -Lineke Kingma

Intern begeleider - Ellen Timmerman

Directeur  - Margriet Visser

Administratie - Tineke Nicolay

Aanmelden ikc de Slotschool

Wanneer u een IKC zoekt voor uw kind of kinderen dan nodigen we u graag uit voor persoonlijke kennismaking. We vinden het leuk dat u ons over uw kind(eren) vertelt en laten u graag ons kindcentrum zien met peuteropvang, basisschool en naschoolse opvang (vanaf 1 maart 2021).

Wilt u ook met ons kennismaken? Bel ons dan voor een afspraak of maak gebruik van onderstaand aanmeldformulier. In dat laatste geval nemen wij contact op met u voor een intakegesprek.


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>